Si Rut, padatuan Nabi Daud

Kisah Si Rut, fasal 01

Kisah Si Rut, fasal 02

Kisah Si Rut, fasal 03

Kisah Si Rut, fasal 04