Panciptaan samasta alam

Manusia nang panambaian

Bibinian nang panambaian

Iblis manggudai Siti Hawa.

Hukuman manusia

Kasalehan Nabi Ibrahim

Katakwaan Nabi Ibrahim

Kurban agung

Siapa pamaraknya lawan Allah?

Siapa bakuasa atas samuaan suku-suku?

Sidinkah Al-Masih tu?